Πρόγραμμα αντικατάστασης μπαταρίας που φέρει το σήμα της Toshiba

Πρόγραμμα εθελοντικής αντικατάστασης για μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένους φορητούς υπολογιστές που φέρουν το σήμα της Toshiba

Στις 10 Νοεμβρίου 2016, η Dynabook ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα εθελοντικής αντικατάστασης που προσφέρει στους πελάτες δωρεάν αντικατάσταση των μπαταριών που κατασκευάστηκαν για συγκεκριμένους φορητούς υπολογιστές που φέρουν το σήμα της Toshiba. Οι ενδεχομένως επηρεαζόμενες μπαταρίες πωλήθηκαν με συγκεκριμένους νέους φορητούς υπολογιστές καθώς και ως αξεσουάρ ή ως μπαταρίες αντικατάστασης κατά τη διάρκεια επισκευών μεταξύ Ιουνίου 2011 και Νοεμβρίου 2016. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, στις επηρεαζόμενες μπαταρίες υπάρχει η πιθανότητα υπερθέρμανσης και έκθεσης σε κίνδυνο εγκαύματος ή φωτιάς.

Αυτό το πρόγραμμα αντικαθιστά το προηγούμενο πρόγραμμα εθελοντικής αντικατάστασης της Dynabook που ξεκίνησε στις 28 Ιανουαρίου 2016. Η Dynabook ζητά από όλους τους πελάτες της να ελέγξουν τις μπαταρίες τους ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, ακόμη και αν έχουν ήδη κάνει αυτόν τον έλεγχο πριν από τις 10 Νοεμβρίου 2016.

Αν η μπαταρία σας καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα, η Dynabook συνιστά να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας και να αφαιρέσετε αμέσως τη μπαταρία. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον φορητό υπολογιστή σας με ασφάλεια, τροφοδοτώντας τον με το μετασχηματιστή AC έως ότου παραλάβετε την μπαταρία αντικατάστασης.

Πώς να ελέγξετε αν η μπαταρία σας επηρεάζεται και να ζητήσετε μπαταρία αντικατάστασης
Κάντε κλικ εδώ για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός βοηθητικού προγράμματος που θα ελέγξει αν η μπαταρία σας επηρεάζεται
ή κάντε κλικ εδώ για να ελέγξετε μη αυτόματα αν η μπαταρία σας επηρεάζεται
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών Dynabook
Μοντέλα μπαταριών και υπολογιστών που ενδέχεται να επηρεάζονται από αυτήν την ανακοίνωση
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μια λίστα των μπαταριών και των μοντέλων υπολογιστών