Toshiba brendirani program zamene baterije

Kako da proverite da li vaša baterija podleže zameni baterije i da li se kvalifikuje za zamenu.

*Da biste automatski proverili da li se zamena odnosi na bateriju, kliknite ovde da biste preuzeli uslužni program za proveru baterije.

Pogledajte donji poklopac računara da biste pronašli nalepnicu sa modelom/serijskim brojem kompanije Toshiba poput prikazane ispod. Ili kliknite ovde da biste preuzeli alatku Informacije o proizvodu kompanije Toshiba, koja će otkriti i prikazati model i serijski broj računara.

Nalepnica sa serijskim brojem Aplikacija

Unesite broj dela modela računara da biste proverili da li je naveden na listi modela koji podležu zameni. Ako je računar naveden na listi modela koji podležu zameni, nastavite da pratite korake ispod da biste proverili da li se zamena odnosi na vašu bateriju.

Uklonite bateriju i pronađite broj dela i serijski broj baterije. Broj dela baterije počinje sa G71C (G71C*******). Serijski broj baterije počinje sa jednim ili dva slova, a završava se sa tri slova (A********ABC). Broj dela baterije i serijski broj baterije možete da pronađete na glavnoj oznaci baterije i/ili na malim oznakama koje se nalaze sa bočne strane baterije.

Kako da uklonite bateriju:
1) Otključajte reze ili uklonite zavrtnje koji pričvršćuju bateriju za prenosni računar.

1. slučaj: Baterija je pričvršćena rezama 2. slučaj: Baterija je pričvršćena zavrtnjima

2) Zatim izvucite ili povucite nagore bateriju iz prenosnog računara.

Kako da pronađete broj dela i serijski broj baterije:
Nakon uklanjanja baterije, pronađite oznaku pomoću uputstava ispod.

Primer oznake:

1. slučaj: broj dela i serijski broj baterije na jednoj oznaci 2. slučaj: broj dela i serijski broj baterije na dve oznake

Unesite broj dela proizvoda, serijski broj proizvoda, broj dela baterije i serijski broj baterije, a zatim kliknite na dugme Pretraži.