Програма за замяна на батерии на марката Toshiba

Моля, следвайте тези стъпки, за да проверите дали батерията Ви е засегната и отговаря на условията за замяна.

*За да проверите автоматично дали батерията Ви е засегната, щракнете тук , за да изтеглите помощна програма за проверка на батерията.

Моля, погледнете върху долния капак на компютъра си, за да намерите стикер за с номер на модел/сериен номер на Toshiba. Или щракнете тук , за да изтеглите инструмент за информация за продукта на Toshiba, който ще открие и покаже модела на компютъра и серийния номер.

Стикер със сериен номер Приложение

Въведете номенклатурен номер на модела на компютъра си, за да проверите дали е един от списъка със засегнати модели. Ако компютърът Ви е в списъка със засегнати модели, продължете със стъпките по-долу, за да проверите дали батерията Ви е засегната.

Моля, отстранете батерията и намерете нейните номенклатурен и сериен номер. Номенклатурният номер на батерията започва с G71C (G71C*******). Серийният номер на батерията започва с една или две букви и завършва с три (A********ABC). Можете да намерите номенклатурния и серийния номер на батерията на основния етикет на батерията и/или малки етикети, поставени на страната на батерията.

Как да отстраните батерията:
1) Отключете ключалките или отстранете винтовете, които подсигуряват батерията към лаптопа Ви.

Случай 1: Батерия, подсигурена с ключалки Случай 2: Батерия, подсигурена с винтове

2) След това плъзнете навън или издърпайте батерията от лаптопа си.

Как да намерите номенклатурния номер на батерията и серийния номер:
След като отстраните батерията, моля, намерете етикета, като използвате инструкциите по-долу.

Пример за етикет:

Случай 1: номенклатурен и сериен номер на батерията на един етикет Случай 2: номенклатурен и сериен номер на батерията на два етикета

Моля, въведете номенклатурен номер на продукта, сериен номер на продукта, номенклатурен номер на батерията и сериен номер на батерията,след което щракнете върху „Търсене“.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code