Πρόγραμμα αντικατάστασης μπαταρίας που φέρει το σήμα της Toshiba

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ελέγξετε αν η μπαταρία σας επηρεάζεται και πληροί τις προϋποθέσεις αντικατάστασης

*Για να ελέγξετε αυτόματα αν η μπαταρία σας επηρεάζεται, κάντε κλικ εδώ για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός Βοηθητικού προγράμματος ελέγχου μπαταρίας.

Δείτε το κάτω κάλυμμα του υπολογιστή σας για να βρείτε την αυτοκόλλητη ετικέτα μοντέλου/σειριακού αριθμού Toshiba όπως φαίνεται παρακάτω. Ή κάντε κλικ εδώ για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός εργαλείου πληροφοριών προϊόντος Toshiba που θα εντοπίσει και θα εμφανίσει το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του υπολογιστή.

Αυτοκόλλητο σειριακού αριθμού Εφαρμογή

Πληκτρολογήστε τον αριθμό εξαρτήματος του μοντέλου υπολογιστή σας για να ελέγξετε αν βρίσκεται στη λίστα των επηρεαζόμενων μοντέλων. Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται στη λίστα των επηρεαζόμενων μοντέλων, προχωρήστε στα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε αν επηρεάζεται και η μπαταρία σας.

Αφαιρέστε τη μπαταρία και εντοπίστε τον αριθμό εξαρτήματος και τον σειριακό αριθμό μπαταρίας. Ο αριθμός εξαρτήματος της μπαταρίας αρχίζει ως εξής: G71C (G71C*******). Ο σειριακός αριθμός της μπαταρίας αρχίζει με δύο γράμματα και τελειώνει με τρία γράμματα (A********ABC). Ενδέχεται να βρείτε τον αριθμό εξαρτήματος και τον σειριακό αριθμό της μπαταρίας στην κύρια ετικέτα της μπαταρίας ή/και στις μικρές ετικέτες που βρίσκονται στις πλευρές της μπαταρίας.

Πώς να αφαιρέσετε τη μπαταρία:
1) Απασφαλίστε τα κλείστρα ή αφαιρέστε τις βίδες που ασφαλίζουν τη μπαταρία στον φορητό σας υπολογιστή.

Περίπτωση 1: Μπαταρία ασφαλισμένη με κλείστρα Περίπτωση 2: Μπαταρία ασφαλισμένη με βίδες

2) Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μπαταρία από τον υπολογιστή σας ολισθαίνοντας προς τα έξω ή τραβώντας προς τα επάνω.

Πώς να βρείτε τον αριθμό εξαρτήματος και τον σειριακό αριθμό μπαταρίας:
Αφού αφαιρέσετε τη μπαταρία, βρείτε την ετικέτα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Δείγμα ετικέτας:

Περίπτωση 1: αριθμός εξαρτήματος και σειριακός αριθμός μπαταρίας στην ίδια ετικέτα Περίπτωση 2: αριθμός εξαρτήματος και σειριακός αριθμός μπαταρίας σε δύο ετικέτες

Συμπληρώστε τον αριθμό εξαρτήματος προϊόντος, τον σειριακό αριθμό προϊόντος, τον αριθμό εξαρτήματος μπαταρίας, τον σειριακό αριθμό μπαταρίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Αναζήτηση.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code