Програма за замяна на батерии на марката Toshiba

По-долу е посочен списък с номенклатурни номера и модели компютри, които може да са засегнати от това съобщение, включително модели, които може да разполагат с батерии, които са резултат от покупка или обслужване. Щракнете тук , за да проверите дали батерията Ви е засегната.

1. Информация за номенклатурния номер на батерията, която включва номенклатурен номер на допълнителна батерия


Номенклатурен номер на батерияНоменклатурен номер на аксесоарНоменклатурен номер на аксесоар (Япония)
G71C000AW210PA3817U-1BRSPABAS228
G71C000D4110PA5023U-1BRSPABAS259
G71C000D7110PA5024U-1BRSPABAS260
G71C000DD110PA5026U-1BRSPABAS262
G71C000FQ110PA5108U-1BRSPABAS271
G71C000FS110PA5109U-1BRSPABAS272
G71C000FS210PA5109U-1BRSPABAS272
G71C000G3110PA5121U-1BRSPABAS274
G71C000GN110PA5170U-1BRSPABAS279
G71C000BD510PA3831U-1BRSPABAS234
G71C000BE310PA3832U-1BRSPABAS235
G71C000BE410PA3832U-1BRSPABAS235
G71C000BE510PA3832U-1BRSPABAS235
G71C000BE710PA3929U-1BRSPABAS249
G71C000BE810PA3929U-1BRSPABAS249
G71C000BE910PA3929U-1BRSPABAS249
G71C000CE210PA3984U-1BRSPABAS256
G71C000BED10PA3929U-1BRSPABAS249

2. Модели компютри, които може да имат засегната батерия

Изтеглете подробен списък с модели компютри, който включва номенклатурен номер на модела компютър.

Име на маркаНомер на маркаПроизведено от
PortégéR700201010
PortégéR830201103
QOSMIOX70-B201405
SatelliteC50-A201305
SatelliteC50D-A201306
SatelliteC50t-A201308
SatelliteC55D-A201309
SatelliteC70-A201305
SatelliteC70-B201407
SatelliteC70D-A201305
SatelliteC70D-B201404
SatelliteC850201307
SatelliteC850D201308
SatelliteC870201304
SatelliteC875201301
SatelliteC875D201305
SatelliteL70-A201305
SatelliteL70-B201404
SatelliteL830201301
SatelliteNB10-A201311
SatelliteP70-A201305
SatelliteP845T201301
SatelliteP850201210
SatelliteR830201104
SatelliteR840201106
Satellite ProA50-A201308
Satellite ProC50-A201306
Satellite ProC70-A201307
Satellite ProC70-B201405
Satellite ProC870201308
Satellite ProL70-A201309
Satellite ProL830201210
Satellite ProNB10-A201311
TecraA50-A201308
TecraR840201105

3. Модели компютри, които може да имат засегната батерия поради обслужване или закупуване на допълнителни батерии

Изтеглете подробен списък с модели компютри, който включва номенклатурен номер на модела компютър.

Име на маркаНомер на маркаПроизведено от
PortégéR700201007
PortégéR830201103
QOSMIOX70-B201405
SatelliteA660201005
SatelliteB40201306
SatelliteB40-A201306
SatelliteC50-A201305
SatelliteC50D-A201306
SatelliteC50DT-A201307
SatelliteC50T-A201306
SatelliteC55-A201310
SatelliteC55D-A201306
SatelliteC55T-A201310
SatelliteC640201011
SatelliteC650201010
SatelliteC650D201010
SatelliteC660201009
SatelliteC660D201009
SatelliteC670201103
SatelliteC670D201103
SatelliteC70-A201305
SatelliteC70-B201405
SatelliteC70D-A201305
SatelliteC70D-B201404
SatelliteC850201203
SatelliteC850D201205
SatelliteC855201204
SatelliteC855D201207
SatelliteC870201204
SatelliteC870D201206
SatelliteC875201209
SatelliteC875D201207
SatelliteL630201006
SatelliteL635201004
SatelliteL650201004
SatelliteL650D201004
SatelliteL655201005
SatelliteL655D201004
SatelliteL670201004
SatelliteL670D201004
SatelliteL675201007
SatelliteL675D201008
SatelliteL70-A201305
SatelliteL70-B201404
SatelliteL730201104
SatelliteL740201111
SatelliteL745201111
SatelliteL750201103
SatelliteL750D201103
SatelliteL755201103
SatelliteL755D201103
SatelliteL770201104
SatelliteL770D201107
SatelliteL775201104
SatelliteL830201204
SatelliteL840201203
SatelliteL850201203
SatelliteL850D201204
SatelliteL855201203
SatelliteL855D201204
SatelliteL870201204
SatelliteL870D201204
SatelliteL875201204
SatelliteL875D201204
SatelliteM840201203
SatelliteNB10-A201311
SatelliteP70-A201305
SatelliteP750201104
SatelliteP755201104
SatelliteP770201104
SatelliteP840201206
SatelliteP845201207
SatelliteP845T201210
SatelliteP850201204
SatelliteP855201203
SatelliteP870201204
SatelliteP875201210
SatelliteR630201007
SatelliteR830201103
SatelliteR840201104
SatelliteS70-B201405
Satellite ProA50-A201308
Satellite ProC40-A201312
Satellite ProC50-A201306
Satellite ProC50D-A201401
Satellite ProC660201010
Satellite ProC660D201010
Satellite ProC70-A201306
Satellite ProC70-B201404
Satellite ProC850201203
Satellite ProC870201204
Satellite ProL630201005
Satellite ProL650201005
Satellite ProL670201004
Satellite ProL70-A201307
Satellite ProL770201104
Satellite ProL830201204
Satellite ProL840201209
Satellite ProL850201204
Satellite ProL870201204
Satellite ProNB10-A201311
TecraA50-A201307
TecraR840201103
TOSHIBANB510201203