התוכנית של מותגToshiba להחלפת סוללות

להלן רשימה של מספרים קטלוגיים של מארזי סוללות ומספרי דגמים של מחשבים שעשויים להיות מושפעים מהודעה זו, כולל דגמים שיש אפשרות שמכילים סוללות שנרכשו כאביזרים או הורכבו במסגרת השירות. לחץ כאן כדי לבדוק אם מארז הסוללה שברשותך מושפע.

1. פרטי המספר הקטלוגי של מארז הסוללות שכוללים את המספר הקטלוגי של האביזר


מספר קטלוגי של הסוללהמספר קטלוגי של האביזרמספר קטלוגי של האביזר (יפן)
G71C000AW210PA3817U-1BRSPABAS228
G71C000D4110PA5023U-1BRSPABAS259
G71C000D7110PA5024U-1BRSPABAS260
G71C000DD110PA5026U-1BRSPABAS262
G71C000FQ110PA5108U-1BRSPABAS271
G71C000FS110PA5109U-1BRSPABAS272
G71C000FS210PA5109U-1BRSPABAS272
G71C000G3110PA5121U-1BRSPABAS274
G71C000GN110PA5170U-1BRSPABAS279
G71C000BD510PA3831U-1BRSPABAS234
G71C000BE310PA3832U-1BRSPABAS235
G71C000BE410PA3832U-1BRSPABAS235
G71C000BE510PA3832U-1BRSPABAS235
G71C000BE710PA3929U-1BRSPABAS249
G71C000BE810PA3929U-1BRSPABAS249
G71C000BE910PA3929U-1BRSPABAS249
G71C000CE210PA3984U-1BRSPABAS256
G71C000BED10PA3929U-1BRSPABAS249

2. דגמי מחשבים שעשויים להכיל את מארז הסוללות המושפע

הורד רשימה מפורטת של דגמי מחשבים הכוללת את המספר הקטלוגי של דגם המחשב.

שם מותגמס' מותגתחילת ייצור
PortégéR700201010
PortégéR830201103
QOSMIOX70-B201405
SatelliteC50-A201305
SatelliteC50D-A201306
SatelliteC50t-A201308
SatelliteC55D-A201309
SatelliteC70-A201305
SatelliteC70-B201407
SatelliteC70D-A201305
SatelliteC70D-B201404
SatelliteC850201307
SatelliteC850D201308
SatelliteC870201304
SatelliteC875201301
SatelliteC875D201305
SatelliteL70-A201305
SatelliteL70-B201404
SatelliteL830201301
SatelliteNB10-A201311
SatelliteP70-A201305
SatelliteP845T201301
SatelliteP850201210
SatelliteR830201104
SatelliteR840201106
Satellite ProA50-A201308
Satellite ProC50-A201306
Satellite ProC70-A201307
Satellite ProC70-B201405
Satellite ProC870201308
Satellite ProL70-A201309
Satellite ProL830201210
Satellite ProNB10-A201311
TecraA50-A201308
TecraR840201105

3. דגמי מחשבים שעשויים להכיל מארז סוללות מושפע שהורכב במסגרת השירות או שנרכש בנוסף כסוללות אופציונליות

הורד רשימה מפורטת של דגמי מחשבים הכוללת את המספר הקטלוגי של דגם המחשב.

שם מותגמס' מותגתחילת ייצור
PortégéR700201007
PortégéR830201103
QOSMIOX70-B201405
SatelliteA660201005
SatelliteB40201306
SatelliteB40-A201306
SatelliteC50-A201305
SatelliteC50D-A201306
SatelliteC50DT-A201307
SatelliteC50T-A201306
SatelliteC55-A201310
SatelliteC55D-A201306
SatelliteC55T-A201310
SatelliteC640201011
SatelliteC650201010
SatelliteC650D201010
SatelliteC660201009
SatelliteC660D201009
SatelliteC670201103
SatelliteC670D201103
SatelliteC70-A201305
SatelliteC70-B201405
SatelliteC70D-A201305
SatelliteC70D-B201404
SatelliteC850201203
SatelliteC850D201205
SatelliteC855201204
SatelliteC855D201207
SatelliteC870201204
SatelliteC870D201206
SatelliteC875201209
SatelliteC875D201207
SatelliteL630201006
SatelliteL635201004
SatelliteL650201004
SatelliteL650D201004
SatelliteL655201005
SatelliteL655D201004
SatelliteL670201004
SatelliteL670D201004
SatelliteL675201007
SatelliteL675D201008
SatelliteL70-A201305
SatelliteL70-B201404
SatelliteL730201104
SatelliteL740201111
SatelliteL745201111
SatelliteL750201103
SatelliteL750D201103
SatelliteL755201103
SatelliteL755D201103
SatelliteL770201104
SatelliteL770D201107
SatelliteL775201104
SatelliteL830201204
SatelliteL840201203
SatelliteL850201203
SatelliteL850D201204
SatelliteL855201203
SatelliteL855D201204
SatelliteL870201204
SatelliteL870D201204
SatelliteL875201204
SatelliteL875D201204
SatelliteM840201203
SatelliteNB10-A201311
SatelliteP70-A201305
SatelliteP750201104
SatelliteP755201104
SatelliteP770201104
SatelliteP840201206
SatelliteP845201207
SatelliteP845T201210
SatelliteP850201204
SatelliteP855201203
SatelliteP870201204
SatelliteP875201210
SatelliteR630201007
SatelliteR830201103
SatelliteR840201104
SatelliteS70-B201405
Satellite ProA50-A201308
Satellite ProC40-A201312
Satellite ProC50-A201306
Satellite ProC50D-A201401
Satellite ProC660201010
Satellite ProC660D201010
Satellite ProC70-A201306
Satellite ProC70-B201404
Satellite ProC850201203
Satellite ProC870201204
Satellite ProL630201005
Satellite ProL650201005
Satellite ProL670201004
Satellite ProL70-A201307
Satellite ProL770201104
Satellite ProL830201204
Satellite ProL840201209
Satellite ProL850201204
Satellite ProL870201204
Satellite ProNB10-A201311
TecraA50-A201307
TecraR840201103
TOSHIBANB510201203